SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v elektronické databázi internetového obchodu antikvariát KRÁSNÁ ČTENÁŘKA, Jakub Wiener, s místem podnikání na adrese Václavice 331, Hrádek nad Nisou - Václavice, 46334, zapsaná v živnostenském rejstříku pod č. j. CJ MML 216179/20, IČO 09662944 pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nutné, aby prodávající mohl plnit své smluvní povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy, tj. aby se zpracoval online nákup, reagovalo se na požadavky ze strany zákazníka nebo aby se s kupujícím na jeho přání zkontaktoval.

Kupující uzavřením kupní smlouvy zároveň souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění účelu smlouvy (konkrétně za účelem uložení údajů na daňových dokladech, nutných k vedení daňové vidence prodávajícího). Internetový obchod ručí za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji, které kupující oznámí v rámci vytvoření objednávky, přičemž se jedná se o následující údaje: povinné údaje - jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje. Kupující má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných nároků. Osobní údaje je možno na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.

Zpracování osobních údajů kupujícího se provádí přísně v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Internetový obchod zaručuje, že osobní údaje zákazníků nebudou předány žádné další osobě. Výjimku představuje dopravce (Česká pošta, Zásilkovna, DPD, Slovenská pošta), kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Vaše osobní údaje, ani údaje o objednaném zboží  nijak nezpracováváme, neanalyzujeme, nepředáváme a neuchováváme v našem internetovém obchodě. Objednávka je v našem eshopu vedena pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení. Vyjímku představuje pronajímatel a poskytovatel služby Eshop-rychle, provozovaný společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, který si vyhrazuje právo k případnému zpracování všech informací, které tento eshop poskytuje.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.